Formular A1

Formularul A1 atestă faptul că titularul său este afiliat la sistemul de securitate socială din România și că nu are obligația de a achita cotizațiile sociale într-un alt stat în care desfășoară ocazional activitate.

Ca regulă generală, legislația socială aplicabilă unei societăți este cea de la locul unde se desfășoară activitatea propriu zisă (lex loci laboris). Ca excepție de la această regulă, întâlnim cazurile detașării de personal și cazurile de pluriactivitate, acesta din urmă fiind și cazul societăților de transport rutier intern și internațional de mărfuri și persoane.

Pentru a evita plata taxelor și contribuțiilor sociale într-un alt stat în care desfășoară o activitate similară cu cea desfășurată în România, societățile în cauză au nevoie de documentul portabil A1 pentru angajații lor.

În România, documentul A1 este eliberat de Casa Națională de Pensii Publice, iar pentru a-l obține, angajatorul trebuie să facă dovada că desfășoară activități substanțiale la noi în țară și că are toate obligațiile sociale achitate la zi.

Move Expert Services oferă consiliere pentru pregătirea și înregistrarea la Casa Națională de Pensii Publice a documentelor necesare pentru obținerea formularului A1.

Întrebări frecvente

Cine eliberează formularul A1?

Formularul A1 sau certificatul privind legislația în materie de securitate socială care se aplică titularului este eliberat în România de Casa Națională de Pensii Publice ca autoritate competentă în ceea ce privește determinarea legislației sociale aplicabile lucrătorilor migranți.

Formularul A1 este un formular de detașare?

Formularul A1 reprezintă dovada legislației sociale aplicabile titularului său, este diferit și nu înlocuiește certificatele de detașare emise de autoritățile din alte state în care titularul poate desfășura o activitate similară celei desfășurate în România (de exemplu, în Franța, certificatele Macron, în Austria certificatele ZKO3 sau în Germania, certificatele Milog).

Formularul A1 este similar unui permis de muncă?

Formularul A1 dovedește exclusiv faptul că titularul său este asigurat conform normelor specifice sistemului de securitate socială din statul de care aparține instituția care a emis respectivul document, iar lipsa acestuia nu împiedică desfășurarea de activități profesionale pe teritoriul altui stat membru, ci, într-un astfel de caz, se aplică regula generală privind securitatea socială, respectiv cea a asigurării conform legislației locului de desfășurare a activității.  Așadar, formularul A1 nu poate fi asimilat unui permis de muncă.

Formularul A1 este emis pentru angajator sau pentru angajat?

Formularul A1 este eliberat individual, pentru fiecare angajat al unei societăți, în urma solicitării angajatorului adresată Casei Naționale de Pensii Publice.

Pentru ce perioadă se eliberează formularul A1?

Perioada maximă pentru care se eliberează formularul A1 este de 24 de luni.

Ce condiții trebuie să îndeplinesc pentru a obține formularul A1?

Pentru a obține formularul A1 pentru  angajații săi, societatea care îl solicită trebuie să desfășoare o activitate semnificativă în statul în care solicită documentul portabil A1, altele decât cele legate strict de gestionarea internă și, în plus, să nu existe datorii la bugetul de stat.

Dacă sunt transportator, am nevoie de formularul A1?

În prezent, conform legislației în vigoare, formularul A1 este obligatoriu în Franța, Germania, Austria pentru operațiuni de încărcare/descărcare, iar în Italia și Olanda doar pentru operațiuni de cabotaj.  Documentul A1 reprezintă dovada legislației sociale aplicabile titularului său, este diferit și nu înlocuiește certificatele de detașare emise de autoritățile din aceste state (de exemplu, în Franța, certificatele Macron, în Austria certificatele ZKO3 sau în Germania, certificatele Milog).

FORMULAR CONTACT