Conform directivelor europene cuprinse în Pachetul de Mobilitate, începând cu luna februarie 2022, anagajatorii din domeniul transporturilor rutiere, vor fi nevoiți să achite șoferilor remunerația minimă  din statul membru unde acesta din urmă va efectua operațiunile de transport.

Prezentul articol ilustrează modul în care nivelul salariul minim nivelurile variază considerabil de la o țară la alta Uniunea Europeană Statele membre; aceasta oferă, de asemenea, o comparație cu situația din țările candidate și Statele Unite ale Americii.

Conform EUROSTAT, asa cum era publicat la 1 ianuarie 2022, salariile minime lunare erau urmatoarele:

Statisticile privind salariul minim, astfel cum au fost publicate de Eurostat se referă la salariile minime la nivel național. Salariul minim la nivel național se aplică de obicei pentru toți angajații sau cel puțin pentru o mare majoritate a angajaților dintr-o țară. Acesta este impus prin lege, adesea după consultarea partenerilor sociali, sau în mod direct, printr-un acord intersectorial la nivel național.

Salariile minime sunt prezentate, în general, ca rate lunare ale salariilor pentru câștigurile salariale brute, și anume înainte de deducerea impozitului pe venit și contribuții la asigurările sociale plătibile de către angajat; aceste deduceri variază de la o țară la alta.

Salariile minime la nivel național sunt publicate de către Eurostat de două ori pe an. Acestea reflectă situația înregistrată anual la 1 ianuarie și la 1 iulie.

În consecință, modificările aduse salariilor minime între aceste două date sunt prezentate numai pentru următoarele două date: punerea în liberă circulație a datelor.

 

Sursa: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/earn_mw_cur/default/table?lang=en

Data ultimei actualizari: ianuarie 2022