Țările unde vă putem reprezenta

FRANȚA

Efectuați transport de mărfuri sau persoane pe teritoriul Franței?

În acest caz, trebuie să îndepliniți reglementările legii Macron și să desemnați un reprezentant în Franța. Totodată, angajații care efectuează operațiunile de transport trebuie să fie înregistrați la Ministerul Muncii din Franța, în vederea obținerii certificatelor SIPSI.

Move Expert Services oferă servicii complete de reprezentare în Franța.

Prin Move Expert Services aveți un reprezentant în Franța, primiți automat pe email certificatele SIPSI pentru angajați, fără să trebuiască să faceți dumneavoastră alte demersuri și aveți acces la platforma electronică a Move Expert Services, prin care puteți gestiona toate certificatele angajaților.

Serviciile noastre includ:

 • Emiterea certificatelor SIPSI pentru angajați și administrarea acestora pe perioada de valabilitate, precum și în următoarele 18 luni după expirare, conform legislației în vigoare
 • Livrarea tuturor documentelor dumneavoastră, solicitate de autoritățile franceze, în cazul controlului în Franța

Termenul de valabilitate al certificatului este de maximum 6 luni.

Alegând Move Expert Services, beneficiați de soluții complete, facile și rapide pentru ca societatea dumneavoastră să poată să îndeplinească cerințele reglementărilor legii franceze.

 1. Devenim în mod oficial reprezentantul dumneavoastră în Franța
 2. Vă creăm un cont de client pe platforma Move Expert Services, la care aveți acces oricând și de pe orice tip de dispozitiv electronic
 3. Creăm un cont pentru dumneavoastră pe SIPSI, pagina de internet a Ministerului Muncii din Franța
 4. Obținem certificatele SIPSI, generate prin intermediul sistemului SIPSI și le transmitem automat către adresa dumneavoastră de e-mail.
 5. Păstrăm în contul dumneavoastră de client certificatele, pentru ca dumneavoastră să aveți o evidență exactă, accesibilă oricând
 6. Asigurăm gestionarea documentelor SIPSI și vă oferim posibilitatea arhivării acestora pe o perioadă de 24 luni de la emitere
 7. Cooperăm cu autoritățile franceze în cazul unui control al conducătorului auto.
 8. Mulțumită serviciului calificat de relații cu clienții, vă oferim răspunsurile la toate întrebările privitoare la Legea Macron.

Întrebări frecvente

Ce este legea Macron și pe cine vizează?

Conform decretului nr. 2016-418 din data de 07.04.2016, cunoscut sub numele de Loi Macron, toți transportatorii străini implicați în transportul mărfurilor către sau din Franța și cei care efectuează operațiuni de cabotaj (transport pe teritoriul Franței pe o perioadă mai mare de 7 zile), precum și operatorii de transport de pasageri ce își desfășoară activitatea în Franța, sunt obligați să respecte salarizarea minimă din Franța, de 10.03 € pe oră.

Ce documente trebuie să dețină angajatul la intrarea pe teritoriul francez?

 • Un certificat SIPSI valabil pe numele șoferului, pe suport de hârtie, în care trebuie să se menționeze denumirea și datele de contact ale reprezentantului în Franța
 • O copie a contractului indiviual de muncă (nu este nevoie să fie tradus în limba franceză)
 • O copie a formularului A1, emis de Casa Națională de Pensii Publice din București. Move Expert Services vă poate ajuta cu demersurile necesare în obținerea acestui document.

Cum vă poate ajuta Move Expert Services cu demersurile necesare pentru îndeplinirea cerințelor legii Macron?

Alegând Move Expert Services, beneficiați de soluții complete, facile și rapide pentru ca societatea dumneavoastră să poată să îndeplinească cerințele reglementărilor legii franceze.

 1. Devenim în mod oficial reprezentantul dumneavoastră în Franța
 2. Vă creăm un cont de client pe platforma Move Expert, la care aveți acces oricând și de pe orice tip de dispozitiv electronic
 3. Creăm un cont pentru dumneavoastră pe SIPSI, pagina de internet a Ministerului Muncii din Franța
 4. Înscriem angajații dumneavoastră și obținem certificatele SIPSI, generate prin intermediul sistemului SIPSI și le transmitem către adresa dumneavoastră de e-mail.
 5. Înregistrăm în contul dumneavoastră de client certificatele, pentru ca dumneavoastră să aveți o evidență exactă, accesibilă oricând (Move Expert deține exclusivitate).
 6. Asigurăm gestionarea documentelor SIPSI și vă oferim posibilitatea arhivării acestora pe o perioadă de 24 luni de la emitere
 7. Cooperăm cu autoritățile franceze în cazul unui control al conducătorului auto.
 8. Mulțumită serviciului calificat de relații cu clienții, vă oferim răspunsurile la toate întrebările privitoare la Legea Macron.

Care este perioada de valabilitate a certificatului SIPSI?

Termenul de valabilitate al certificatului este de maximum 6 luni.

Ce documente trebuie să transmiteți în cazul controlului din partea autorităților franceze?

Controalele pe teritoriul francez vor avea loc pe două niveluri - local și administrativ.

 1. Controlul local verifică dacă aveți documentele valabile, la fața locului, în vehicul. Autoritățile franceze pot, de asemenea, inspecta și bazele de date ale Ministerului Muncii pentru a verifica dacă certificatul înregistrat este identic cu cel arătat controlorilor.
 2. După prima verificare, autoritățile franceze pot contacta reprezentantul dumneavoastră și solicita informații suplimentare (fluturașii de salariu, dovezi ale plații salariului minim valabil in Franța, copii ale scrisorii de transport rutier CMR, certificatul care să justifice șederea pe teritoriul francez, etc.) Autoritățile vor monitoriza dacă angajații primesc salariul minim pentru ruta franceză a călătoriei și va fi nevoie să puteți urmări istoricul tuturor călătoriilor șoferilor dumneavoastră pe teritoriul francez. În cazul contrar, vi se poate cere plata unei amenzi de până la 2000 €.
GERMANIA

MiLoG – Germania

Angajatorii cu sediul în străinătate trebuie să înregistreze online șoferii care efectuează transport în Germania, pentru a evita sancțiunile ce se aplică pentru nerespectarea prevederilor legii Mindestlohngesetz (MiLoG). Move Expert Services oferă servicii de înregistrare a angajaților și obținere a certificatelor electronice MiLoG, obligatorii, emise de autoritățile competente din Germania.

Legislația în vigoare în Germania se aplică:

 1. traficului cu punct de sosire în Germania (mărfurile sunt încărcate în afara Germaniei și descărcate în Germania), chiar și pentru un client cu sediul în afara Germaniei
 2. traficului efectuat de către societățile non-germane, care își au originea în Germania (mărfurile sunt încărcate în Germania și descărcate în afara Germaniei), chiar și pentru un client cu sediul în afara Germaniei
 3. cabotajului (în cazul în care mărfurile sunt încărcate și descărcate în Germania)
 4. transportului de pasageri (transport ocazional, transport regulat, excursii turistice care, în general, au destinația în Germania), chiar și transporturile neregulate sau cele care implică o singură călătorie, se califică pentru cazurile de detașare.

Următoarele documente trebuie să fie păstrate și puse imediat la dispoziție

 • Un certificat MiLoG valabil pe numele șoferului
 • O copie a contractului individual de muncă tradus în limba germană
 • O copie a formularului A1, emis de Casa Națională de Pensii Publice din București. Move Expert Services vă poate ajuta cu demersurile necesare în obținerea acestui document.
 • Documentele de plată care indică minimum cuantumul remunerației datorate și efectiv plătite angajatului pe parcursul timpului de lucru în Germania
AUSTRIA

LSD-BG - Austria

Oferim servicii de asistență prin înregistrarea angajaților și obținerea certificatelor electronice ZKO3 pentru transportatorii de marfă și persoane în Austria, necesare conform legii LSD-BG (Lohn-und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz) austriece pentru prevenirea dumping-ului salarial și social, publicat în Monitorul Oficial Federal I nr. 44/2016.

Legislația în vigoare în Austria se aplică:

 1. traficului cu punct de sosire în Austria (mărfurile sunt încărcate în afara Austriei și descărcate în Austria), chiar și pentru un client cu sediul în afara Austriei
 2. traficului efectuat de către societățile non-austriece, care își au originea în Austria (mărfurile sunt încărcate în Austria și descărcate în afara Austriei), chiar și pentru un client cu sediul în afara Austriei
 3. cabotajului (în cazul în care mărfurile sunt încărcate și descărcate în Austria)
 4. transportului de pasageri (transport ocazional, transport regulat, excursii turistice care, în general, au destinația în Austria) Chiar și transporturile neregulate sau cele care implică o singură călătorie se califică pentru cazurile de detașare.

Următoarele documente trebuie păstrate și puse imediat la dispoziție

 • Un certificat ZKO3 valabil pe numele șoferului
 • O copie a contractului individual de muncă tradus în limba germană
 • O copie a formularului A1, emis de Casa Națională de Pensii Publice din București. Move Expert Services vă poate ajuta cu demersurile necesare în obținerea acestui document.

Documentele de plată care indică minimum cuantumul remunerației datorate și efectiv plătite angajatului pe parcursul timpului de lucru în Austria

ITALIA

DISTACCO – Italia

Angajații societăților din afara Italiei, furnizori de servicii de transport în operațiuni de cabotaj în Italia trebuie să respecte prevederile decretului legislativ nr. 136/2016 Distacco transnazionale.

Cui i se aplică legea Distacco transnazionale?

 • Companiilor din UE și din afara UE cu angajați ce efectuează operațiuni de transport în Italia;
 • Agențiilor de plasare a forței de muncă temporară care detașează lucrători în Italia;
 • Transportatorilor de marfă și călători care prestează operațiuni de cabotaj în Italia;

Nu li se aplică celor care doar tranzitează Italia sau efectuează operațiuni de transport cu destinație Italia sau de plecare din Italia.

Ce demersuri sunt necesare pentru respectarea legii Distacco transnazionale?

 • Desemnarea unui reprezentant în Italia
 • Înregistrarea societății de transport pe platforma Ministerului Muncii din Italia
 • Înscrierea angajaților la fiecare operațiune de cabotaj desfășurată pe teritoriul Italiei și obținerea certificatului de cabotaj UNI_CAB_UE sau a certificatului de detașare UNI_DISTACCO_UE, în cazul angajaților detașați temporar.
 • Păstrarea tuturor documentelor ce dovedesc plata către angajat a costului minim pe oră de lucru în Italia.

Move Expert Services oferă servicii de reprezentare în Italia, printr-o procedură simplă:

 1. Devenim în mod oficial reprezentantul dumneavoastră în Italia
 2. Creăm un cont pentru dumneavoastră pe Cliclavoro, pagina de internet a Ministerului Muncii din Italia
 3. Înscriem angajații la Ministerul Muncii din Italia și obținem certificatele UNI_CAB_UE (angajați) sau UNI_DISTACCO_UE (plasare forță de muncă), generate electronic și le transmitem către adresa dumneavoastră de e-mail.
 4. Păstrăm în contul dumneavoastră de client certificatele, pentru ca dumneavoastră să aveți o evidență exactă, accesibilă oricând 
 5. Asigurăm gestionarea documentelor SIPSI și vă oferim posibilitatea arhivării acestora
 6. Cooperăm cu autoritățile din Italia în cazul unui control al angajatului.

Următoarele documente trebuie să fie păstrate și puse imediat la dispoziție

 • Un certificat UNI_CAB_UE sau UNI_DISTACCO_UE valabil pe numele șoferului
 • copie a contractului individual de muncă tradus în limba italiană
 • copie a formularului A1, emis de Casa Națională de Pensii Publice din București. Move Expert Services vă poate ajuta cu demersurile necesare în obținerea acestui document.
 • Documentele de plată care indică minimum cuantumul remunerației datorate și efectiv plătite angajatului pe parcursul timpului de lucru în Italia.
OLANDA

SVB – Olanda 

În cadrul aplicării Sociale Verzekeringsbank ( SVB ) , societăţile străine de transporturi rutiere de mărfuri şi pasageri care efectuează operaţiuni de transport cu destinaţia sau plecarea din OLANDA sau/şi cabotaj pe teritoriul Olandei au obligaţia de a respecta noile dispoziţii pentru detaşarea conducătorilor străini şi au obligatia de a completa certificatul SVB.

Move Expert Services SRL oferă ansamblul de prestări de servicii aferente înregistrării conducatoriilor auto  ai societății de transport pe site-ul www.postedworkers.nl, deasemenea  Move Expert Services SRL  transmite datele oferite de Transportator catre Inspectoratul olandez SZW, Sociale Verzekeringsbank (SVB) si catre autoritatile olandeze de administrare a impozitelor si a serviciilor vamale, prin completarea certificatelor conform legislației  olandeze.

Conform legislaței, un certificat are o valabilitate de maximum 12 luni de la data emiterii.

Move Expert Services oferă servicii de reprezentare în Olanda, printr-o procedură simplă:

 1. Devenim în mod oficial reprezentantul dumneavoastră în Olanda
 2. Creăm un cont pentru dumneavoastră pe Sociale Verzekeringsbank ( SVB ), pagina de internet a Ministerului Muncii din Olanda
 3. Înscriem angajații la Ministerul Muncii și obținem certificatele, generate electronic și le transmitem către adresa dumneavoastră de e-mail.
 4. Păstrăm în contul dumneavoastră de client certificatele, pentru ca dumneavoastră să aveți o evidență exactă, accesibilă oricând 
 5. Asigurăm gestionarea documentelor și vă oferim posibilitatea arhivării acestora
 6. Cooperăm cu autoritățile din Olanda în cazul unui control al angajatului.
DANEMARCA

EUPWD – Danemarca

Move Expert Services oferă servicii de reprezentare în Danemarca.

Danemarca a aprobat valoarea salariului minim legal pentru conducătorii auto, începând cu 1 ianuarie 2021.

Cui i se aplică noile prevederi ?

Cazurile de detașare a lucrătorilor, astfel cum sunt definite în EU PWD sunt întâlnite în în cadrul următoarelor operațiuni de muncă:

 • cabotajul
 • transportul combinat

Ce obligații se aplică?

 • Respectarea salariului minim din Danemarca așa cum este stipulat în contractul colectiv de muncă
 • Notificarea de detașare RUT
 • Păstrarea acestor documente care vor fi puse imediat la dispoziție - în mod obișnuit, în vehicul:
  • Documente care sa indice înregistrarea in sistemul de asigurări sociale; formularul A1

  • Notificare RUT

  •  Documente care sa indice plata salariului

  • Permis de muncă pentru angajații care dețin cetățenia țărilor terțe

Alegând Move Expert Services, beneficiați de soluții complete, facile și rapide pentru ca societatea dumneavoastră să poată să îndeplinească cerințele reglementărilor legii daneze.

FORMULAR CONTACT