Formular A1

Ce este Formularul A1?

Formularul A1 este cunoscut sub denumirea de Certificat privind legislația în materie de securitate socială care se aplică titularului, fiind reglementat la nivel european prin regulamentele UE 883/2004 și 97/2009.Acest certificat vizează legislația în materie de securitate socială care se aplică unui angajat Român care desfășoară activitate într-un alt stat european și atestă faptul că nu aveți obligația de plată a contribuțiilor sociale în alte state în care desfășurați activitate.

Cine eliberează formularul A1 și ce condiții trebuie să îndeplinească solicitantul?

Formularul A1 este eliberat individual, pentru fiecare angajat al unei societăți, în urmă solicitării angajatorului adresată Casei Naționale de Pensii Publice.Pentru a obține formularul A1 pentru angajații săi, societatea care îl solicită trebuie să desfășoare o activitate semnificativă în statul în care solicită documentul portabil A1, altele decât cele legate strict de gestionarea internă,să nu existe datorii la bugetul de stat, societatea să aibă cel puțîn 4 luni de la înființare și activitate substanțială desfășurată în România.

Când aveți obligația să dețineți formularul A1?

Înainte de a părăși statul în care sunteți asigurat(a) pentru a pleca la muncă într-un alt stat, asigurați-va că dețineți formularul A1.

Pentru asistență și informații suplimentare contactează-ne aici.