Informare privind legea Distacco transnazionale ce vizează operațiunile de cabotaj în Italia

Guvernul italian a publicat pe 10/07/2018 o nouă informare pentru a clarifica regulile privind conducătorii auto angajați de companiile străine, care efectuează operațiuni de cabotaj pe teritoriul italian.
Conform acestei note, vă rugăm să luați în consoderare următoarele:
– Declarațiile către guvernul italian pot fi acum eliberate pentru a acoperi o perioadă de până la trei luni și care să acopere toate operațiunile de cabotaj efectuate în această perioadă de către conducătorul auto declarat.
– Conducătorii auto trebuie să pîstreze întotdeauna în vehicul:
o Copie a declarației de cabotaj emisă de Ministerul Muncii din Italia.
o Copia contractului de muncă tradusă în limba italiană
o Copia dovezilor de plată traduse în limba italiană

– Neefectuarea declarării conducătorilor auto prin intermediul site-ului internet italian până la miezul nopții din ziua precedentă intrării pe teritoriul italian, poate conduce la o sancțiune pentru care angajatorul este considerat responsabil.
– Neprezentarea documentelor enumerate mai sus sau traducerea lor în limba italiană în timpul unui control rutier poate conduce la sancțiuni pentru care șoferul sau proprietarul vehiculului sunt raspunzători.
– Contractul de muncă sau acordul sectorial național la care se referă contractul de muncă trebuie să indice unele mențiuni obligatorii prevăzute de legea muncii italiene. Nerespectarea acestei cerințe poate duce la sancțiuni conducătorului auto sau proprietarului vehiculului:
o Identitatea părților
o locul de muncă (sau mențiunea că conducătorul auto va lucra în locuri diferite), sediul angajatorului sau adresa.
o Data începerii și sfârșitului contractului de muncă
o Durata perioadei de probă a angajatului (dacă există)
o Durata operațiunilor efectuate în străinătate
o Moneda de salarizare
o Funcția și calificarea muncitorului
o Salariul de bază și datele de plată
o Avantaje pentru orice activitate efectuată în străinătate
o Durata sărbătorilor și cum se cumulează
o Programul de lucru
o Încetarea contractului de muncă

Vă vom ține la curent când vor mai fi și alte informații disponibile oferite către guvernul italian cu privire la legea DISTACCO.