Începând cu 1 iulie 2022 se aplica ordonanța de urgență nr. 41/2022 pentru instituirea Sistemului național privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport („Ordonanța e-Transport”)

Vor avea obligația sa declare transporturile de bunuri cu risc fiscal următoarele categorii de persoane:

  • destinatarul menționat în declarația vamală de import;
  • expeditorul menționat în declarația vamală de export;
  • beneficiarul achizițiilor intracomunitare de bunuri;
  • furnizorul în cazul livrărilor locale și intracomunitare de bunuri;
  • depozitarul, in cazul în cazul bunurilor care fac obiectul tranzacțiilor intracomunitare aflate în tranzit, atât pentru bunurile descărcate pe teritoriul României spre depozitare sau pentru formarea unui nou transport, cât și pentru bunurile încărcate după depozitare sau după formarea unui nou transport pe teritoriul național.

De asemenea, acestia, vor avea obligația de a pune la dispoziția transportatorului un cod unic generat de Sistemul RO e-Transport (codul UIT) aferent bunurilor transportate.

Codul UIT este codul unic generat de Sistemul RO e-Transport prin intermediul căruia se identifică bunurile care fac obiectul transportului de bunuri cu risc fiscal ridicat.

BUNURILE cu risc fiscal ridicat transportate rutier care fac obiectul monitorizării prin Sistemul RO e-Transport (ORDIN nr. 802 din 29 aprilie 2022)

Nr. crt. Bunuri catalogate prin Nomenclatorul combinat*
1. Legume, plante, rădăcini și tuberculi, alimentare, care se încadrează la codurile NC de la 0701 la 0714 inclusiv
2. Fructe comestibile; coji de citrice sau de pepeni, care se încadrează la codurile NC de la 0801 la 0814 inclusiv
3. Băuturi, lichide alcoolice și oțet**, care se încadrează la codurile NC de la 2201 la 2208 inclusiv
4. Sare; sulf; pământuri și pietre; ipsos, var și ciment, care se încadrează la codurile NC 2505 și 2517
5. Îmbrăcăminte și accesorii de îmbrăcăminte, tricotate sau croșetate, care se încadrează la codurile NC de la 6101 la 6117 inclusiv
6. Îmbrăcăminte și accesorii de îmbrăcăminte, altele decât cele tricotate sau croșetate, care se încadrează la codurile NC de la 6201 la 6212 inclusiv și la codurile NC de la 6214 la 6217 inclusiv
7. Încălțăminte, ghetre și articole similare; părți ale acestor articole, care se încadrează la codurile NC de la 6401 la 6405 inclusiv
8. Fontă, fier și oțel, care se încadrează la codurile NC 7213 și 7214

Sistemul RO e-Transport va fi interconectat cu celelalte sisteme informative existente la nivelul Ministerului Finanțelor (MF), Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) sau Autorității Vamale Române (AVR), precum și cu cele care se vor dezvolta în viitor.

Move Expert Services oferă servicii de emitere a codului  UIT  în conformitate cu decretul OUG 41/2022.

Va putem emite la cerere atât codul UIT cât și CMR-ul in format digital.

Nu ezitați să ne contactați pentru orice informații suplimentare.